Het Life Goals programma wordt begeleidt door de Maatschappelijke Sportcoaches :

Joke Veldhuis & Mumin vd. Belt

Zie totaal programma Fit & Smove